Hlavní obsah

Publicita / mediatéka

Abschlussbroschüre STRIMA II

Unter Mitwirkung aller Projektbeteiligten ist eine Kurz-Broschüre erschienen, welche die Ergebnisse und Projektinformationen aus STRIMA II übersichtlich darstellt. 

Kommunikationsstrategie zur Hochwasser-Risikokommunikation im sächsisch-tschechischen Grenzraum

Ansatzpunkte für eine grundlegende Kommunikationsstrategie zur Hochwasser-Risikokommunikation im sächsisch-tschechischen Grenzraum - Ergebnisse aus einer von der TU Dresden durchgeführten SWOT-Analyse der amtlichen Risikokommunikation.

Produkt aus der Zusammenarbeit des LfULG mit Prof. Dr. Lutz M. Hagen, Institut für Kommunikationswissenschaft und INFRASTRUKTUR & UMWELT Professor Böhm und Partner.

Dazu auch verfügbar der Bericht zur Befragung zur Hochwasservorsorge im sächsisch-tschechischen Grenzraum zur Untersuchung der Wahrnehmung von Hochwasserrisiken, Unterstützungsleistungen sowie Eigenvorsorge.

Studie v rámci STRIMA II

Shrnutí na téma zranitelnosti, téměř přírodních opatření a malých vodních ploch

Publikační činnost v AGIT-Journal

6. července 2020 jeden z kolegů našeho projektového partnera IÖR prezentoval svůj příspěvek v průběhu virtuální konference AGIT2020. Tento příspěvek se v rámci projektu STRIMA II tematicky řadí do pracovního celku „Snižování povodňových škod na veřejných statcích z pohledu ochrany životního prostředí a na půdě užívané různými způsoby“. Zároveň s tím proběhlo i zveřejnění příspěvku v AGIT-Journal, a to pod názvem „GIS-based estimation of flood damage to arable crops“ (Odhady škod způsobených povodněmi na zemědělských plodinách na bázi GIS).

Výsledky pracovního balíčku 2: Tematické plakáty

Výsledky pracovního balíčku 2: Manuální charakteristiky povodní

Příspěvek na konferenci

Only english version

Článek od partnera projektu UJEP: Přírodě blízká opatření jako efektivní nástroj ochrany obcí před povodněmi

Kniha kapitola: Retenční kapacity krajiny - prevence povodní i sucha?

STRIMA II Pohlednice o řízení povodňových rizik

zpět na začátek stránky