Hlavní obsah

Popis projektu

EU projektem STRIMA II od července 2017 pokračuje management povodňových rizik v česko-saském příhraničí. Cílem projektu je zlepšení přístupu k předcházení vzniku škod při povodních a extrémních srážkách a zintenzivnění přeshraniční spolupráce zejména na komunální úrovni.

Realizace projektu bude probíhat tři roky a z Programu spolupráce Česká – republika Svobodný stát Sasko byl projekt podpořen částkou 2,1 mil. euro.

Lead partnerem projektu STRIMA II je Saský zemský úřad životního prostředí, zemědělství a geologie, LfULG a projektoví partneři jsou z Prahy (České vysoké učení technické, ČVUT), Ústí nad Labem (Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, UJEP), Liberce (Agentura regionálního rozvoje spol. s r.o., ARR) a z Drážďan (Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung, IÖR/ Leibnizův institut ekologického územního rozvoje).

Aby došlo k podstatnému zlepšení protipovodňové prevence, musí být vyvinuta vhodná a ekonomicky únosná opatření a vypracovány katalogy doporučených jednání. Od roku 2018 budou pokračovat přeshraniční fóra managementu povodňových rizik, jenž byla iniciována a úspěšně realizována již v rámci projektu STRIMA I a která jsou pro dotčené a zúčastněné subjekty na úrovni obcí a odborných institucí platformou pro výměnu zkušeností.

zpět na začátek stránky