Hlavní obsah

Hlavní témata

Při ohlédnutí za uplynulými povodňovými událostmi v České republice a v Sasku lze konstatovat, že budovy a infrastruktury byly záplavami dotčeny opakovaně.

Neustále je zřetelně vidět, že se v nedostatečné míře využívá možností prevence. V rámci projektu by proto měla být vyvozena vhodná a ekonomicky efektivní preventivní opatření, která by následně měla být prezentována dotčeným subjektům.

Opatření budou interpretována v katalozích opatření a tím by mělo dojít k podstatnému zlepšení realizace prevence před povodněmi v případě typických škodních průběhů u obytných budov a dopravní infrastruktury (zejména na velmi rychle reagujících malých tocích).

Za účelem realizace nosných témat, budou ze strany projektových partnerů i lead partnera realizovány čtyři pracovní celky:

Kontaktní osoby za LfULG

Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie

Referat 45: Landeshochwasserzentrum, Gewässerkunde

Sarah Bittig

Telefon: +49 351 8928-4519

E-Mail: Sarah.Bittig@smekul.sachsen.de

Susann Thieme

Telefon: +49 351 8928-4516

E-Mail: Susann.Thieme@smekul.sachsen.de

zpět na začátek stránky