Hlavní obsah

Komunikace povodňových rizik

Komunikace povodňových rizik

Má pokračovat interdisciplinární řada akcí přeshraničního fóra managementu povodňových rizik. Toto fórum nabízí odborníkům, praktikům, zainteresovaným skupinám a obcím platformu sloužící k výměně vědomostí a zkušeností.

Za tímto účelem jsou plánovány akce v Čechách i v Sasku, na kterých budou tematizována odborná klíčová témata s přihlédnutím k regionálním danostem.

Má být rozvíjen a implementován do praxe komunální systém managementu a informovanosti o povodních INGE.

Bude probíhat zpracování podkladů pro rozvoj internetového interakčního informačního a komunikačního portálu. Aplikaci by měli využívat odborní plánovači, vlastníci a dotčené osoby, aby se mohli informovat o potenciálních, pro určitý typ budov specifických povodňových škodách a o potenciálech jejich snížení.

Důraz bude kladen na:

  • komunikační koncept
  • software INGE
  • aplikace poskytující povodňové informace
  • katalog možností získání dotací na protipovodňová opatření

Komunikační koncept

Prostřednictvím komunikačního konceptu si STRIMA II klade za cíl objasnit, jak mohou být povodňová rizika sdělována cílové skupině dostatečně konkrétně  a důsledně a jak lze identifikovat příležitosti k akci. Zpracování tohoto konceptu bude realizovat předseda Komunikační vědy na TU Drážďany.

V posledních měsících byly v Drážďanech a v některých venkovských oblastech vedeny telefonické rozhovory s cílem posoudit povědomí o riziku povodní v populaci. Telefonického průzkumu se zúčastnilo přibližně 600 respondentů. Počáteční výsledky byly prezentovány na 3. fóru řízení povodňových rizik dne 17. dubna 2019 v Liberci. Výsledky celého telefonního průzkumu budou prezentovány na příštím fóru pro řízení povodňových rizik v Sasku dne 16./17. září 2019.

Pro zvýšení počtu účastníků je průzkum proveden také jako on-line dotazník.

zpět na začátek stránky