Hlavní obsah

Snižování povodňových škod na veřejných statcích z pohledu ochrany životního prostředí a na půdě užívané různými způsoby

Snižování povodňových škod na veřejných statcích z pohledu ochrany životního prostředí a na půdě užívané různými způsoby

Mají být vypracovány metodické podklady zaměřené na snižování povodňových škod na veřejných statcích z pohledu ochrany životního prostředí a na půdě užívané různými způsoby, a tyto pak převedeny na konkrétní opatření směřující ke snížení škod. Za tímto účelem musí být vyvinuty metody analyzující škody na půdě užívané různými způsoby a v zemědělství. Opatření budou systematizována a testována a zdokumentována na konkrétních plochách.

Na závěr tohoto pracovního celku se počítá s vypracováním doporučených jednání společně s uvedením preventivních strategií pro potřeby obcí.

Důraz bude kladen na:

  • vývoj metod zaměřených na zjišťování škod v zemědělství
  • systematizaci opatření zaměřených na snižování škod na půdě užívané různými způsoby
zpět na začátek stránky