Hlavní obsah

Snižování povodňových škod na obytných budovách

Snižování povodňových škod na obytných budovách

Mají být vypracovány metodické podklady zaměřené na snižování povodňových škod na obytných budovách. Výsledkem bude katalog doporučených jednání směřujících ke snižování škod na obytných budovách. Zainteresovaným a dotčeným subjektům by měl sloužit internetový informační systém v českém a německém jazyce, který je seznámí s tématem povodňové škody na obytných budovách.

Důraz bude kladen na:

  • katalog a doporučená jednání související s prevencí škod
  • internetový informační systém
  • analýza dopadů opatření na pilotních územích v Čechách a v Sasku
zpět na začátek stránky