Setkání projektových partnerů v Drážďanech dne 04.09.2020

Skupinové foto účastníků jednání projektových partnerů STRIMA II pořízené za dodržování odstupů v atriu budovy IÖR. V popředí je vidět i muší křídlo s logem projektu STRIMA II.
© LfULG

4. září 2020 se po dlouhé době setkali zástupci všech projektových partnerů k pracovní schůzce v prostorách Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung v Drážďanech.

Všichni partneři projektu STRIMA se mohli osobně setkat a prodiskutovat pracovní náplň uplynulých měsíců až nyní, téměř po roce, protože setkání plánované na duben muselo být z důvodu koronavirových opatření zrušeno. Projektoví partneři se tedy sešli v Drážďanech, v sídle projektového partnera Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung, který dal opět k dispozici své prostory. Za dodržování koronavirových opatření a nutného odstupu, každý ze zúčastněných poreferoval o své práci během koronavirové pandemie (v období izolace) a o svých (většinou v rámci Homeoffice) nabytých zkušenostech.

Protože se projekt STRIMA II pomalu blíží ke svému konci, věnovala se při tomto setkání pozornost zejména dolaďování projektových aktivit, které mají být v posledních měsících realizace projektu ještě dokončeny a organizaci závěrečné konference, která je plánována na listopad formou online webové konference.

zpět na začátek stránky