Exkurze do údolí řeky Müglitz

Pohled z koruny hráze směrem k retenční nádrži Lauenstein, která je částečně naplněná.
© LfULG

17.09.2019 se v rámci 4. Fóra managementu povodňových rizik projektu STRIMA II konala exkurze do údolí řeky Müglitz s prohlídkou lokálních protipovodňových opatření a retenční nádrže Lauenstein.

Účastníci exkurze se sešli v Drážďanech na místě k tomu určeném a autobusem se přesunuli do údolí řeky Müglitz. V průběhu dopoledne byly na programu celkem čtyři zastávky v katastru obcí Mühlbach a Schlottwitz, kde bylo možné si prohlédnout místní protipovodňová opatření podél toku řeky Müglitz. Účastníky exkurze doprovázel zaměstnanec Zemské správy přehrad Svobodného státu Sasko (LTV), který jim podával zajímavý výklad. Účastníci kladli velký počet zvídavých otázek. Po krátké přestávce na oběd skupina téměř na čas dorazila k retenční nádrži Lauenstein, u které byla naplánována bezmála dvouhodinová prohlídka. Po krátkém úvodu hrázného v exteriéru, se pokračovalo do vnitřních prostor vodního díla. Uvnitř si účastníci exkurze mohli prohlédnout manipulační komoru a inspekční chodbu s různými měřicími zařízeními.  Asi po hodině strávené uvnitř stavby bylo nutné zdolat více než 200 schodů a teprve poté se účastníci dostali opět na denní světlo. Následně měli možnost si v klidu prohlédnout částečně naplněnou vodní nádrž z koruny hráze. Po návratu zpět do údolí zbyl ještě čas na několik závěrečných vět hrázného, který na závěr zodpověděl i pár posledních otázek. Po rozloučení se, se skupina vydala autobusem zpět do Drážďan, odkud se ráno vydala na cestu.  

/
(© LfULG)

Přivítání a úvodní slova spolupracovníka Zemské správy přehrad Svobodného státu Sasko.

Na obrázku jsou vidět účastníci exkurze během přivítání spolupracovníkem Zemské správy přehrad Svobodného státu Sasko.
/
(© LfULG)

Úsek toku řeky Müglitz v přidružené obci Mühlbach

Pohled z mostu, odkud je vidět úsek toku řeky Müglitz. Soukromé pozemky jsou před vodou chráněny zdí z kamenného násypu. V korytě je málo vody.
/
(© LfULG)

Výklad pro účastníky exkurze u koryta řeky Müglitz v přidružené obci Schlottwitz.

Účastníci exkurze společně naslouchají výkladu k vedle nich se nacházejícímu úseku řeky Müglitz v přidružené obci Schlottwitz. Na pozadí je vidět budova mateřské školy Schlottwitz.
/
(© LfULG)

Retenční nádrž Lauenstein

Pohled z koruny hráze směrem k retenční nádrži Lauenstein, která je částečně naplněná. V popředí fotografie je možné rozeznat latě vodočtů, které pomáhají při zjišťování výšky hladiny vody.
/
(© LfULG)

Pohled na sídlo Správy vodní nádrže Müglitz

Pohled z koruny hráze na sídlo Správy vodní nádrže Müglitz.
/
(© LfULG)

Správa vodní nádrže Müglitz

Fotografie byla pořízena před budovami Správy vodní nádrže Müglitz. V pozadí je vidět hráz retenční nádrže Lauenstein. Jednotliví účastníci exkurze poslouchají výklad hrázného nebo si prohlížejí přilehlé okolí.
zpět na začátek stránky