Exkurze konaná v rámci 2. Fóra managementu povodňových rizik v Coswig

Povodňová značka na zdi s popisem povodně 2002
© CTU

12. září 2018 se všichni zájemci z řad účastníků Fóra managementu povodňových rizik mohli zúčastnit exkurze do Coswig.

Druhý den akce se v rámci 2. Fóra managementu povodňových rizik konala odborná exkurze do katastrálního území města Coswig, při které byly účastníkům představeny dva pilotní projekty.

Po srdečném přivítání primátorem města Coswig panem Frankem Neupoldem a vedoucím správního odboru panem Olafem Lierem, čekala účastníky zajímavá přednáška k projektu HUeBro, který se zabývá nadzdviháváním domů jako alternativním konceptem protipovodňové prevence na příkladu na břehu řeky Labe ležící obce  Brockwitz.

Další informace k tomuto tématu najdete na http://www.huebro.de.

Při exkurzi k potoku Lockwitzbach s paní Hunger z projekční kanceláře Stowasserplan GmbH & Co. KG a s panem Kleindienstem z MěÚ Coswig, byla představena realizovaná udržitelná opatření směřující k odstranění povodňových škod s přihlédnutím k Rámcové směrnici Evropského parlamentu a Rady o vodách, zakládající se na využití vegetace a bioinženýringu. 

Po návratu autobusem zpět do Klotzsche následovala závěrečná prohlídka Zemského povodňového centra. Při hodinové prohlídce vedené zástupcem vedoucího referátu panem  Elzem, si mohli její účastníci udělat obrázek o rozsahu činnosti Zemského povodňového centra.

 

/
(© K. Hänsel, LfULG)

Model obce Brockwitz

V popředí je vidět model obce Brockwitz. Za ním u stolu sedí vedoucí správního odboru pan Olaf Lier.
/
(© M. Bauer, CVUT)

Přivítání primátorem města Coswig a vedoucím správního odboru

Přivítání účastníků exkurze primátorem města Coswig panem Frankem Leupoldem (vlevo) a vedoucím správního odboru panem Olafem Lierem (vpravo).
/
(© M. Bauer, CVUT)

Přivítání primátorem města Coswig a vedoucím správního odboru

Účastníci exkurze před hasičskou zbrojnicí v Brockwitz, kde je přivítal primátor města Coswig pan Frank Leupold a vedoucí správního odboru pan Olaf Lier.
/
(© K. Hänsel, LfULG)

Přednáška k odstraňování povodňových škod na potoce Lockwitzbach

Před prohlídkou koryta potoka Lockwitzbach se účastníkům dostalo dalších informací o odstraňování povodňových škod na potoce Lockwitzbach od pana Kleindiensta z MěÚ Coswig a paní Hunger z projekční kanceláře Stowasserplan.
/
(© M. Bauer, CVUT)

Prohlídka potoka Lockwitzbach

Účastníci exkurze procházejí kolem koryta potoka Lockwitzbach a seznamují se s provedenými opatřeními bioinženýringu.
/
(© M. Bauer, CVUT)

Suché koryto potoka Lockwitzbach

Stav vegetace a realizovaných opatření kolem vyschlého koryta potoka Lockwitzbach. Vlevo a vpravo jsou na březích potoka vidět výsledky některých opatření bioinženýringu na příkladu rozrůstajících se vrbových křovisek.
/
(© M. Bauer, CVUT)

Výklad k realizovaným opatřením

Paní Hunger z projekční kanceláře Stowasserplan vysvětluje účastníkům exkurze s pomocí obrazového materiálu změny, které byly na potoce Lockwitzbach realizovány.
/
(© K. Hänsel, LfULG)

Přednáška v rámci exkurze projektu STRIMA II k projektu HUeBro

Pan Schinke z IÖR představuje a přibližuje účastníkům exkurze projekt HUeBro. V popředí je vidět model obce Brockwitz.
zpět na začátek stránky