2. Fórum managementu povodňových rizik projektu STRIMA II

© LfULG

Dne 11.09.2018 se v Drážďanech-Pillnitz konalo 2. Fórum managementu povodňových rizik s mnoha zajímavými přednáškami a diskuzemi.

V rámci projektu STRIMA II zvalo LfULG na 11. září 2018 zájemce o tematiku projektu na 2. Fórum managementu povodňových rizik, které se konalo v Drážďanech-Pillnitz. Tato akce byla organizována nejen pro české a německé projektové partnery, ale i pro zájemce a dotčené osoby zastupující zejména obce a komunální správu. Zaznělo velké množství zajímavých odborných přednášek, které mezi účastníky vyvolaly intenzivní diskuze. Na základě setkání různých zástupců cílových skupin mohly být navázány nové kontakty a byla podnícena rozsáhlá výměna zkušeností a informací.

2. Fórum managementu povodňových rizik bylo na základě ohlasu mnoha účastníků hodnoceno jako velmi úspěšné a tým projektu  STRIMA II se těší na dvě další zajímavá Fóra, která se budou konat v příštím roce.

/
(© S. Scharfe, LfULG)

Diskuze k odborným přednáškám

Po každém bloku odborných přednášek následovala diskuze, při které tři přednášející odpovídali na otázky účastníků. Vedle nich je vidět moderátor akce, pan Dr. Peter Heiland (vlevo). Na pozadí je vidět projekční plátno s logem projektu.
/
(© S. Scharfe, LfULG)

Český přednášející STRIMA II-Fóra

Český přednášející pan Vladimír Pavlík přednáší na téma přeshraniční systém včasného varování. Vedle něj je vidět vlajka projektu STRIMA II.
/
(© S. Scharfe, LfULG)

Přednáškový sál s účastníky Fóra

Pohled na přednáškový sál, ve kterém se konaly odborné přednášky. Účastníci naslouchají vedoucímu oddělení panu Dr. Müllerovi, který celou akci zahájil.
/
(© S.Scharfe, LfULG)

Diskuze k odborným přednáškám

Přednášející jednoho z přednáškových bloků stojí před pódiem a jsou připraveni na další diskuzi s účastníky.
/
(© S. Scharfe, LfULG)

Diskuze k odborným přednáškám

Pohled na účastníky v přednáškovém sále během jedné z diskuzí. Moderátor akce pan Dr. Peter Heiland stojí u jednoho z tázajících se účastníků a předává mu mikrofon.
/
(© S. Scharfe, LfULG)

Diskuze a občerstvení během přestávek

Předsálí přednáškového sálu se stolky, kde se mohli účastníci akce o přestávkách posílit a diskutovat v menších skupinkách.
/
(© S. Scharfe, LfULG)

Závěrečné slovo vedoucího oddělení

Vedoucí oddělení pan Dr. Müller shrnuje výsledky akce a loučí se s účastníky 2. Fóra managementu povodňových rizik.

Prezentace, které v rámci Fóra zazněly, je možné získat na doptání u kontaktních osob projektu STRIMA II.

zpět na začátek stránky