4. setkání projektových partnerů v Liberci, 17./18.04.2019

Powerpointová prezentace projektových partnerů, kteří představují rozpracovanost svých pracovních celků, další projektoví partneři sedí u stolu a naslouchají.
© L. Noswitz, ARR

Po ukončení fóra se projektoví partneři setkali v sídle Agentury regionálního rozvoje (ARR) na navazující pracovní schůzce.

Po krátké přestávce následující po ukončení fóra, se projektoví partneři setkali v sídle Agentury regionálního rozvoje (ARR) na navazující pracovní schůzce, která pokračovala i druhého dne. Byly diskutovány aktuální stavy rozpracovanosti pracovních celků a další postup při realizaci projektu. Byla příležitost objasnit vzniklé problémy a nalézt odpovědi na s tím související otázky. Brzy odpoledne se čeští a němečtí kolegové rozloučili a vzájemně si popřáli klidné Velikonoce.

zpět na začátek stránky