1. Koordinační schůzka k projektu v Drážďanech, 18.10.2017

© LfULG

Koordinační schůzka k projektu v Drážďanech 18.10.2017 se sešli účastníci evropského projektu STRIMA II ke své první koordinační schůzce v sídle Zemského povodňového centra - Landeshochwasserzentrum v Drážďanech.

Po červnové zahajovací akci byla během schůzky představena a prodiskutována aktuální pracovní činnost všech čtyř projektových partnerů a LfULG. Projektoví partneři, ČVUT Praha, UJEP Ústí nad Labem, ARR Liberec a IÖR Drážďany živě prodiskutovaly pokroky projektu a byly sjednány termíny dalších setkání.

Od roku 2018 budou pokračovat Fóra managementu povodňových rizik, která byla iniciována a úspěšně realizována v rámci projektu STRIMA I. Mají dotčeným a zúčastněným subjektům z řad obcí a odborných institucí nabídnout možnost výměny informací a zkušeností. První fórum se bude konat v dubnu 2018 v České republice.

zpět na začátek stránky