Témata portálu

Schnelleinstieg der Portalthemen

  Hlavní obsah

  STRIMA II – EU-projekt s Českou republikou pokračuje

  Vyhodnocování proběhlých povodňových událostí v Čechách a v Sasku ukazuje, že poškozené budovy a infrastruktura byly záplavami dotčeny opakovaně a že při odstraňování škod nebylo v dostatečné míře využito možností prevence.

  Management povodňových rizik v česko-saském příhraničí pokračuje od července 2017 v podobě evropského projektu STRIMA II (Sächsisch-Tschechisches Hochwasserrisikomanagement II / Sasko-český management povodňových rizik).  Jeho cílem je zlepšení přístupu k předcházení vzniku škod při povodních a extrémních srážkách a zintenzivnění přeshraniční spolupráce zejména na komunální úrovni.

  Integrovaný management povodňových rizik si klade za cíl, v co největší míře snížit nebo omezit riziko vzniku povodní, či jim zabránit.

  Dr. Müller, 2013

  Aktuální informace

  Online aplikace FLOOD.Bi přístupná veřejnosti

  Kdo chce svůj domov co nejlépe chránit před poškozením povodněmi, může využít bezplatný online nástroj k prevenci povodní FLOOD.Bi . Tento nástroj pro plánování snižování povodňových škod byl vyvinut v rámci projektu EU STRIMA II společně s partnerem projektu Leibniz-institutem pro ekologický prostorový rozvoj (Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung IÖR). Výhledové plánování a stavební úpravy mohou snížit riziko poškození budov povodněmi. FLOOD.Bi při tom podporuje majitele nemovitostí, specializované projektanty a architekty v inženýrských kancelářích. Tato nová webová aplikace poskytuje informace o povodňovém nebezpečí v dané lokalitě, kalkuluje možné škody na budově a nabízí individuální možnosti prevence.

  Objevila se brožura STRIMA II

  Na konci STRIMA II byla ve spolupráci se všemi partnery projektu vytvořena brožura, ve které jsou jasně představeny rozsáhlé výsledky STRIMA II. Zde si můžete stáhnout německou nebo českou verzi.
  zpět na začátek stránky