Témata portálu

Schnelleinstieg der Portalthemen

  STRIMA II – Saxon-Czech flood risk managament
  Povodeň na Labi v červnu 2013, pohled směrem na Drážďany Staré Město, kostel Frauenkirche v centru města, most Marienbrücke
  Protipovodňová stěna Drážďany Pieschen s navršenými pytli písku, pohled přes Labe při povodních v červnu 2013 směrem na Staré Město
  Pohled z vinic v městské části Pillnitz směrem k Labi, prostranství LfULG, zaplavené louky a oblast nábřeží
  Obytný dům s vedlejší budovou s před nimi vybudovanou protipovodňovou zábranou z pytlů s pískem
  Hlavní obsah

  STRIMA II – EU-projekt s Českou republikou pokračuje

  Vyhodnocování proběhlých povodňových událostí v Čechách a v Sasku ukazuje, že poškozené budovy a infrastruktura byly záplavami dotčeny opakovaně a že při odstraňování škod nebylo v dostatečné míře využito možností prevence.

  Management povodňových rizik v česko-saském příhraničí pokračuje od září 2017 v podobě evropského projektu STRIMA II (Sächsisch-Tschechisches Hochwasserrisikomanagement II / Sasko-český management povodňových rizik).  Jeho cílem je zlepšení přístupu k předcházení vzniku škod při povodních a extrémních srážkách a zintenzivnění přeshraniční spolupráce zejména na komunální úrovni.

  Integrovaný management povodňových rizik si klade za cíl, v co největší míře snížit nebo omezit riziko vzniku povodní, či jim zabránit.

  Dr. Müller, 2013

  Aktuální informace

  Program přední strana
  © LfULG

  2. Fórum Managementu Povodňových Rizik, 11./12. září 2018

  11. září: Fórum v Drážďanech-Pillnitz, LfULG - Fachschule für Agrartechnik, Fachschule für Gartenbau (Söbrigener Straße 3a, 01326 Dresden Pillnitz); 12. září: Exkurze do Coswig, Sraz: 8:30 u budovy LfULG - Landeshochwasserzentrum (LHWZ),(Zur Wetterwarte 3, 01109 Dresden)

  zpět na začátek stránky